دوره تربیت مربی مهارت‌های ذهنی ویژه روانشناسان و مشاوران ورزشی

یکی از کاربردهای نوین روانشناسی و مشاوره ارائه خدمات تخصصی به ورزشکاران حرفه‌ای است، افرادی که در نوجوانی به روزهای اوج و افتخارآفرینی خود می‌رسند و در این مسیر با چالش‌های روانشناختی متعدد روبرو هستند.

برگزاری هشتمین دوره مسابقات قرائت و تفسیر قرآن کریم ورزشکاران کونگ‌فو کار

با همکاری موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی و هیات کونگ‌فو استان خراسان رضوی هشتمین دوره مسابقات قرائت و تفسیر قرآن کریم ورزشکاران کونگ‌فو کار یادواره سردار شهید حسین عباسی در محل سالن باستانی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی با حضور 100 نفر منتخب که طی آزمون‌های مختلف قرآنی در استان‌های کشور برگزیده شده بودند، برگزار شد.

نگاهی به ظرفیت‌های آستان قدس رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی
آستان قدس رضوی، پای کار توسعه امکانات ورزشی

مدیر عامل موسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی، با اشاره به سرمایه‌گذاری آستان قدس برای توسعه امکانات ورزشی در شهر مشهد و خدمات متعدد برای عموم ورزشکاران، برنامه‌های در دست اجرای این موسسه را تشریح کرد.