بنیاد کرامت رضوی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
90,000

سفره مهربانی 1 تعداد سبد های معیشتی مرحله اول

183,775

سفره مهربانی 2 تعداد سبد های معیشتی در کل کشور

327

تعداد بیمارستان های توریع غذای متبرک در کل کشور

31,200

خدمت در 31 استان کشور به منظور ارائه خدمات در حوزه سلامت و مبارزه با بیماری کرونا