بنیاد کرامت رضوی

مراکز تابعه

گسترش ورزش به عنوان عامل افزایش نشاط اجتماعی و سلامت جسمی

تسهیل زیارت با توسعه و بهره گیری از زیرساخت های رفاهی و اسکان

کمک به اصلاح و ارتقای رفتارهای اجتماعی مبتنی بر سبک زندگی رضوی

گسترش نقش آفرینی های اجتماعی نوجوانان و جوانان

توانمندسازی بانوان با هدف گسترش نقش آفرینی های اجتماعی
زمینه سازی تشکیل، تحکیم و تعالی نظام خانواده

مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی
سازماندهی و گسترش شبکه داوطلبان خدمت رضوی

شرح وظایف معاونت خدمات اجتماعی- مدیریت امور محرومین تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خدمت رسانی به محرومین با مشارکت کانونهای خدمت رضوی و سایر گروه ها و مجموعه های داوطلب جمع آوری اطلاعات موجود در مورد محرومین مناطق اولویت‎‌دار از طریق دستگاه های موجود در سطح کشور استفاده حداکثری […]