بنیاد کرامت رضوی

کانون آموزشی

گردهمایی کانون های آموزشی تربیتی امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس برگزار شد نخستین نشست تخصصی ۷۲ کانون آموزشی تربیتی امام رضا علیه السلام بمدت سه روز در مشهد برگزار شد . در این نشست مهمترین موضوعات آموزشی و تربیتی ازسوی ۲۲۲ کارشناس و متخصص حوزه تعلیم و تربیت  و دست اندرکار این کانون […]