عطر آگین شدن سفره های حسینی به شمیم رضوی

1402/05/08 مرداد

سفره های مساجد، تکایا،هیئت ها و عزاداران حسینی سیستانی و بلوچستانی به شمیم رضوی معطر شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: