اهدای ۸۲ سری جهیزیه در شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی

1402/04/18 تیر

به همت بنیاد کرامت رضوی در شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی تعداد ۸۲ سری جهیزیه به نوعروسان اهدا شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: