کارگاه ارتباط موثر با خانواده برای مادران چند فرزندی برگزار شد

1402/04/05 تیر

به همت مرکز بانوان و امور خانواده بنیاد کرامت رضوی، کارگاه ارتباط موثر با خانواده برای مادران چند فرزندی در محل سالن اجتماعات باغ اردوگاه خاتون مشهد برگزار شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: