بهره‌مندی کارگران بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی از خدمات تخصصی مشاوره

1402/02/16 اردیبهشت

همزمان با روز کارگر و با حضور مدیران گروه کشاورزی بنیاد بهروری موقوفات و آقای دکتر آذریان مدیر مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوی تاثیر اهمیت سلامت روان بر ارتقاء و افزایش بهروری کارکنان و کارگران در محیط کار مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه به نقش مشاور و تاثیر و جایگاه آن در ارتقاءسلامت خانواده و جامعه و همچنین معرفی خدمات تخصصی مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوی پرداخته شد.
 در ادامه این جلسه پیشنهاد تفاهم فی مابین بنیاد بهروری موقوفات و مرکز جامع مشاوره مطرح گردید که پس از طی مراحل اداری کارکنان این بنیاد می توانند از خدمات تخصصی مشاوره و روان شناسی با تخفیف بهره مند شوند.
لازم به ذکر است این خدمات یاد شده برای کارکنان محترم اداره مرکزی و معاونت های ستادی از سال ها مورد استفاده و بهرمندی می باشد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: