توزیع روزانه سه هزار وعده افطاری در حاشیه شهر مشهد

1402/01/13 فروردین

مدیر امور مجاورین معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی گفت: در ماه مبارک رمضان روزانه سه هزار وعده افطاری در حاشیه شهر مشهد توزیع می‌شود.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: