اردوی جهادی نذر شفا

1402/01/09 فروردین

اردوی جهادی نذر شفا به همت بنیاد کرامت رضوی و گروه جهادی منتظران ظهور از شهر تهران با تجهیز ۳۰ یونیت دندانپزشکی و خدمات تخصصی به جامعه هدف حاشیه مشهد در ایام نوروز 1402 برگزار شده است. و همچنین بازدید مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی از روند عملیات نذر شفا.

اردوی جهادی نذر شفا به همت بنیاد کرامت رضوی و گروه جهادی منتظران ظهور از شهر تهران با تجهیز ۳۰ یونیت دندانپزشکی و خدمات تخصصی به جامعه هدف حاشیه مشهد در ایام نوروز 1402 برگزار شده است. و همچنین بازدید مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی از روند عملیات نذر شفا.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: