محفل انس با قرآن نونهالان و نوجوانان خادمیار ورزشی رضوی در ورزشگاه امام رضا علیه السلام

1402/01/08 فروردین

موسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی برای بیش از۶۰۰ نو نهال و وجوانان ورزشکار حاشیه شهر مشهد مقدس، محفل انس با قرآن و ضیافت افطاری برگزار شد .

موسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی برای بیش از۶۰۰ نو نهال و وجوانان ورزشکار حاشیه شهر مشهد مقدس، محفل انس با قرآن و ضیافت افطاری برگزار شد

.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: