محفل انس با قرآن کریم با حضور خادمیاران ورزشی

1402/01/12 فروردین

موسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی برای بیش از۶۰۰ نو نهال و وجوانان ورزشکار حاشیه شهر مشهد مقدس، محفل انس با قرآن و ضیافت افطاری برگزار شد

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: