کارهای خیر زیر را به نیابت از امام رضا(ع) انجام دادند.

1401/11/23 بهمن

🏷️ خدمتامامرضاییبه گزارش ستاد خبر خادمیاران رضوی تعدادی خادمیار و یاور رضوی کانون انصار الحسین(ع) استان قم کارهای خیر زیر را به نیابت از امام رضا(ع) انجام دادند. 🔸رنگین شدن سفره نیازمندان با غذای گرم✅ در راستای دستگیری از نیازمندان برای رنگین کردن سفره آنها اقدام به تهیه و پخت ۹۳ وعده غذای گرم به […]

🏷️ خدمتامامرضایی
به گزارش ستاد خبر خادمیاران رضوی تعدادی خادمیار و یاور رضوی کانون انصار الحسین(ع) استان قم کارهای خیر زیر را به نیابت از امام رضا(ع) انجام دادند.

🔸رنگین شدن سفره نیازمندان با غذای گرم
✅ در راستای دستگیری از نیازمندان برای رنگین کردن سفره آنها اقدام به تهیه و پخت ۹۳ وعده غذای گرم به همراه نان به ارزش۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال نموده و در بین خانواده های نیازمند توزیع شد.

🔸آباد کردن خانه های نیازمندان
✅ شناسایی نیازهای تعمیرات منازل و کمبود وسایل زندگی خانواده‌های نیازمند و اقدام به تجهیز و تعمیر منازل ایشان که به ارزش ۲۹۸ میلیون و ۹۰۰هزار ریال اهدا شد.

🔸پویش های مهربانی بسته های پوشاک
✅ پوشاک و نوشت افزار نیازمندان به ارزش سه میلیون و ۶۵۰ هزار ریال تهیه و اهدا شد.

🔸توزیع بسته ارزاق مهربانی
✅ بسته‌های ارزاق به ارزش ۱۱۰ میلیون ریال بین خانواده های نیازمند شناسایی شده توزیع شد.

🔸اهدای گوشت به نیازمندان
✅ با توجه به سبد غذایی خانواده های نیازمند خادمیاران با توزیع بسته‌های گوشت بهداشتی به ارزش ۱۴۶ میلیون ریال بخشی از نیاز سبد غذایی خانواده های نیازمند را تامین کردند.

🔸خدمات درمانی
✅ خدمات بهداشتی و درمانی به ارزش ۱۲ میلیون ریال به خانواده های نیازمند انجام شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: