💠 میزبانی از زائران گرانقدر پاکستانی در زائرسرا و مجتمع میان راهی امام رضا (ع) #میرجاوه با همکاری ستاد اربعین استان سیستان و بلوچستان

1401/11/23 بهمن

🔹 در شامگاه ٢١ بهمن بیش از ۶۰۰ زائر پاکستانی در قالب ١٠ کاروان با ١٧ دستگاه اتوبوس وارد مجتمع شده و پس از صرف شام تا صبح در زائرسرا اسکان یافتند.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: