به شکوفه‌ها به باران برسان سلام ما را / گزارش تصویری

1397/08/06 آبان

بدرقه زائران اربعین در مرز مهران به روایت تصویر

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: