معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی

توزیع 4 هزار کیلوگرم گوشت در بین دوهزار خانواده نیازمند حاشیه شهر مشهد

1401/10/03 دی

معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی گفت: به همت بنیاد کرامت رضوی مرحله دیگری از طرح ویژه امام رئوف(ع) در قالب توزیع دوهزار حواله گوشت و هرکدام شامل 2 کیلوگرم گوشت قرمز میان خانواده های محروم و نیازمند مناطق کم برخوردار مشهد انجام شد.

جعفر رئیسیان زاده با اشاره به توزیع حواله دوهزار بسته گوشت میان خانواده های احسان پذیر مناطق کم برخوردار حاشیه شهر مشهد در استمرار اجرای طرح کریمانه «امام رئوف(ع)» اظهار کرد: در ادامه توزیع روزانه دوهزار وعده غذای گرم و نان صلواتی، 25 هزار بسته معیشتی و 20 هزار بسته افطاری سبک در ماه مبارک رمضان امسال، مرحله دیگری از طرح ویژه امام رئوف(ع) در قالب توزیع دوهزار حواله گوشت میان خانواده های محروم و نیازمند مناطق کم برخوردار مشهد با موفقیت انجام شد.


وی افزود: هرکدام از این بسته های گوشت شامل 2 کیلوگرم گوشت قرمز بود که پس از شناسایی خانواده های نیازمند و احصای محرومیت آنان به همت کانون های خادمیاری رضوی، در روستای زین الدین با حضور خدام آستان ملک پاسبان رضوی و به صورت همزمان در هر هشت پهنه مناطق حاشیه شهر توزیع شد.
معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی خاطرنشان کرد: 23 کانون خادمیاری فعال در حاشیه شهر، مسئولیت شناسایی جامعه هدف و توزیع بسته ها را برعهده داشتند و بسته ها پس از آماده سازی به همت معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی در اختیار این خانواده های نیازمند قرار گرفت.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: