تشرف زائران حاشیه شهر مشهد به حرم مطهر رضوی

1401/09/26 آذر

۵٠ نفر از زائران حاشیه شهر مشهد صبح چهارشنبه ٢٣ آذر ١۴٠١ به همت مدیریت امور مجاورین آستان قدس رضوی از مسجد فاطمة الزهرا بلوار توس به حرم امام رضا علیه‌السلام مشرف شدند.

۵٠ نفر از زائران حاشیه شهر مشهد صبح چهارشنبه ٢٣ آذر ١۴٠١ به همت مدیریت امور مجاورین آستان قدس رضوی از مسجد فاطمة الزهرا بلوار توس به حرم امام رضا علیه‌السلام مشرف شدند.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: