خدمت رسانی بیمارستان سیار آستان قدس رضوی به مردم زیاران

1401/08/22 آبان

دبیر کانون های خدمت رضوی استان قزوین اعلام کرد کاروان بیمارستان سیار آستان قدس رضوی و بنیاد کرامت رضوی که به جهت خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی راهی مرز مهران بودند، در مسیر حرکت خود در منطقه زیاران شهرستان آبیک مستقر شده و به اهالی منطقه خدمات تخصصی پزشکی ارائه کردند.

دبیر کانون های خدمت رضوی استان قزوین اعلام کرد کاروان بیمارستان سیار آستان قدس رضوی و بنیاد کرامت رضوی که به جهت خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی راهی مرز مهران بودند، در مسیر حرکت خود در منطقه زیاران شهرستان آبیک مستقر شده و به اهالی منطقه خدمات تخصصی پزشکی ارائه کردند.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: