خدمت رسانی در شهرهای مرزی

پخت و توزیع روزانه تا ۳۰ هزار پرس وعده غذایی و صبحانه در آشپزخانه مرکزی مهران

1401/08/25 آبان

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: