اطلاع نگاشت کمک رسانی آستان قدس رضوی به مدارس مناطق کم برخوردار

1400/12/07 اسفند

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق:

یک نظر برای “اطلاع نگاشت کمک رسانی آستان قدس رضوی به مدارس مناطق کم برخوردار

  • محمد صالحی

    هنرستان کاردانش آبتین رزین2-روستای بازه حوض-لطفا برای این مدرسه که در منطقه محروم است این وعده صبحانه توزیع شود