معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی و با مشارکت خیرین و همراهی کانون‌های خدمت رضوی

پخت و توزیع نان رایگان در حاشیه شهر مشهد

1400/10/18 دی

همزمان با شب و روز شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)، ساکنان مناطق حاشیه شهر مشهد از جمله شهرک شهید رجایی، شهید باهنر، توس، گلشهر، پنجتن و… به دست خادمان و خادمیاران رضوی از نان و غذای گرم متنعم شدند.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: