تلاش جهادی بنیاد کرامت رضوی در چهار روستای محروم رضویه

اردوی جهادی در زمینه‌های سلامت، فرهنگی و تبلیغی، ورزشی و کمک‌های معیشتی

1400/10/12 دی

تلاش جهادی بنیاد کرامت رضوی در چهار روستای محروم رضویه به همت بنیاد کرامت رضوی، اردوی جهادی در زمینه‌های سلامت، فرهنگی و تبلیغی، ورزشی و کمک‌های معیشتی نهم و دهم دی‌ماه در روستاهای حسن آباد، ماشوله، تیمورآباد و نصرآباد از توابع بخش رضویه اجرا شد.

تلاش جهادی بنیاد کرامت رضوی در چهار روستای محروم رضویه

به همت بنیاد کرامت رضوی، اردوی جهادی در زمینه‌های سلامت، فرهنگی و تبلیغی، ورزشی و کمک‌های معیشتی نهم و دهم دی‌ماه در روستاهای حسن آباد، ماشوله، تیمورآباد و نصرآباد از توابع بخش رضویه اجرا شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: