گزارش تصویری/ شور حسینی زائران اربعینی در مهران

1397/08/05 آبان

پادشاهان همه مبهوت مقامت گویند؛ این چه شاهی است مگر این همه نوکر دارد

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: