پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی در پی درگذشت جناب آقای محمد افتخاری

1400/09/10 آذر

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: