گزارش تصویری/خدمات خادمان افتخاری به زوار اربعین

1397/08/04 آبان

حال و هوای مرز مهران و خدمات متنوع خادمان به زوار

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: