توزیع ۱۵هزار بسته معیشتی به ارزش بیش از ۷میلیارد تومان به همت بنیاد کرامت رضوی در استان مازندران

1400/06/05 شهریور

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: