پروژه احداث سرویس بهداشتی و حمام در روستاهای اطراف سرخس

1400/07/24 مهر

 در فاز نخست، ۲۵ سرویس بهداشتی و حمام در روستاهای پسکمر و صدرآباد شهرستان سرخس احداث و به ساکنین این دو روستا واگذار شد.

 در فاز نخست، ۲۵ سرویس بهداشتی و حمام در روستاهای پسکمر و صدرآباد شهرستان سرخس احداث و به ساکنین این دو روستا واگذار شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: