شمیم رضوی در پیاده روی بهشت پیچید

1400/07/06 مهر

باحضور خادمان بارگاه منور رضوی در مسیر پیاده روی اربعین حسینی و عطر حریم رضوی در مسیر بهشت وزیدن گرفت.

باحضور خادمان بارگاه منور رضوی در مسیر پیاده روی اربعین حسینی و عطر حریم رضوی در مسیر بهشت وزیدن گرفت.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: