توزیع گوشت و غذای نذری توسط خادمیاران منطقه ١٤ تهران

1400/06/17 شهریور

به همت خادمیاران رضوی منطقه ١٤ تهران،گوشت قربانی و غذای نذری به دست خانواده های نیازمند منطقه رسید.  خادمیاران کانون های عمومی خدمت رضوی امام رئوف(ع) در منطقه ١٤ تهران به تاسی از امام خوبی ها در اقدامی خداپسندانه با شناسایی افراد بی بضاعت در سطح منطقه اقدام به توزیع گوشت قربانی کردند .خادمیاران هزینه […]

به همت خادمیاران رضوی منطقه ١٤ تهران،گوشت قربانی و غذای نذری به دست خانواده های نیازمند منطقه رسید.

 خادمیاران کانون های عمومی خدمت رضوی امام رئوف(ع) در منطقه ١٤ تهران به تاسی از امام خوبی ها در اقدامی خداپسندانه با شناسایی افراد بی بضاعت در سطح منطقه اقدام به توزیع گوشت قربانی کردند .
خادمیاران هزینه یک راس گوسفند را تامین و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی قربانی کردند و گوشت آن را در ٣٧ بسته ٧٠٠ گرمی بسته بندی و در میان خانواده های نیازمند شناسایی شده توزیع کردند.
در اقدامی دیگر نیز خادمیاران کانون عمومی منطقه ٩٦ پرس زرشک پلو با مرغ را طبخ و ٦٦ پرس آن را در میان شرکت کنندگان در هیئت خدام الرضا(ع) در منزل شهید رضایی توزیع کردند و الباقی آن را به دست خانواده های نیازمند منطقه رساندند.
برای این امور خداپسندانه ٥٥ میلیون ریال هزینه شده است.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: