جلسه کانون های تخصصی پیرامون دهه کرامت

1400/06/17 شهریور

جلسه راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1400/03/08 در محل دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان آذربایجان شرقی برگزار گردید که در ابتدای این مراسم جناب آقای یوسف پور معاون محترم هماهنگ کننده بر موارد زیر اشاره فرمودند:1- اجرای برنامه ها به نحوی که اثر گزاری آن زیاد باشد2- هر کانون تخصصی در این […]

جلسه راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1400/03/08 در محل دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان آذربایجان شرقی برگزار گردید که در ابتدای این مراسم جناب آقای یوسف پور معاون محترم هماهنگ کننده بر موارد زیر اشاره فرمودند:
1- اجرای برنامه ها به نحوی که اثر گزاری آن زیاد باشد
2- هر کانون تخصصی در این امر احساس مسئولیت پذیری کند
3- اجرای برنامه ها تماما دانش محور باشد
در ادامه جناب آقای باقرپور معاونت محترم خدمت رضوی خاطر نشان کردند این برنامه از تاریخ 29 تیر شروع خواهد شد و 6 روز ادامه خواهد داشت
در ادامه جناب آقای مطلبی سررابط محترم کانون جوانان و نوجوانان رضوی اشاره کردند که این دوره 14 دوره ای می باشد که خادمان آستان قدس رضوی در قالب 4 تیم و ظرف 6 روز در تبریز و 19 شهرستان حضور خواهند داشت

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: