طبخ و توزیع ۱۰ هزار پرس غذای نذری تاسوعای حسینی در ریگان

1400/05/31 مرداد

به مناسبت تاسوعای حسینی و به همت خادمیاران رضوی شهرستان ریگان ۱۰ هزار پرس غذای گرم طبخ و در بین نیازمندان توزیع شد. علی فرامرزی، مسئول کانون های خدمت رضوی شهرستان ریگان گفت: به مناسب تاسوعای حسینی و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی غذای گرم بین نیازمندان روستاهای محروم شهرستان توزیع شد. فرامرزی ابراز کرد: با توجه […]

به مناسبت تاسوعای حسینی و به همت خادمیاران رضوی شهرستان ریگان ۱۰ هزار پرس غذای گرم طبخ و در بین نیازمندان توزیع شد.

علی فرامرزی، مسئول کانون های خدمت رضوی شهرستان ریگان گفت: به مناسب تاسوعای حسینی و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی غذای گرم بین نیازمندان روستاهای محروم شهرستان توزیع شد.

فرامرزی ابراز کرد: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر جامعه و وجود ویروس کرونا، غذای نذری تاسوعای حسینی در بین خانوادها و بیماران گرفتار در این بیماری توزیع شد.

وی عنوان کرد: غذای نذری در روستاهای شهرستان نیز طبخ شد که خادمیاران رضوی این مقدار غذا را در دورافتاده ترین روستاها توزیع کردند.

فرامرزی با اشاره به اینکه خیرین در طبخ غذا مشارکت داشتند، عنوان کرد: ریگان یکی از شهرستان های محروم استان کرمان به حساب می آید و تمامی توجه ما به روستاهای محروم ودورافتاده این شهرستان است.

وی افزود: با توجه به پراکندگی و وسعت روستاهای شهرستان، خادمین امام رئوف(ع) مهربانی را در بین اهالی محروم با توزیع غذا تقسیم کردند.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: