تصاویر دیده نشده از طوفان در مرز مهران

1397/07/30 مهر

طوفان غیر منتظره در مرز مهران باعث غافلگیری زائرین اربعین شد

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: