نشست هم اندیشی مشترک مدیران بنیاد کرامت رضوی و معاونت اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی

1400/03/01 خرداد

این نشست با حضور محمدحسین استاد آقا؛ مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی و امین توکلی؛ معاون اماکن متبرکه آستان قدس رضوی با محوریت «ساماندهی شبکه خادمیاران رضوی سراسر کشور» در اردوگاه فرهنگی و تربیتی امام رضا(ع) برگزار شد.

این نشست با حضور محمدحسین استاد آقا؛ مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی و امین توکلی؛ معاون اماکن متبرکه آستان قدس رضوی با محوریت «ساماندهی شبکه خادمیاران رضوی سراسر کشور» در اردوگاه فرهنگی و تربیتی امام رضا(ع) برگزار شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: