کمک های مردمی بهبهان برای زلزله زدگان سی سخت جمع آوری شد

1399/12/08 اسفند

خادمیاران رضوی بهبهان جهت همدری با زلزله زدگان سی سخت اقدام به جمع آوری کمک های مردمی شهرستان خود کردند . خادمیاران رضوی بهبهان پس از زلزله سی سخت اقدام به جمع آوری کمک های مردمی کردند . در این شهرستان قریب به ۳۰۰ بسته معیشتی شامل پتو، برنج، روغن، گوشت، ماکارونی، سویا و خرما […]


خادمیاران رضوی بهبهان جهت همدری با زلزله زدگان سی سخت اقدام به جمع آوری کمک های مردمی شهرستان خود کردند .


خادمیاران رضوی بهبهان پس از زلزله سی سخت اقدام به جمع آوری کمک های مردمی کردند . در این شهرستان قریب به ۳۰۰ بسته معیشتی شامل پتو، برنج، روغن، گوشت، ماکارونی، سویا و خرما جمع آوری شد .
این کمک ها که به نام نامی علی بن موسی الرضا(ع) جمع شده بود، طی مراسمی برای زلزله زدگان سی سخت ارسال و در بین آنان توزیع شد .

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: