اجرای طرح آقا حساب کردند و توزیع بسته های معیشتی در روستاهای بخش رضویه به همت مدیریت امور مجاورین بنیاد کرامت رضوی

1399/11/02 بهمن

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: