سند سیاست‌های کلان که حاصل تلاش حمعی کارشناسان و نخبگان ارزشمند درون و بیرون آستان قدس رضوی است انتشار پذیرفت.