انتشار متن سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی و در بخش اجتماعی آن بنیاد کرامت رضوی

1399/10/07 دی

سند سیاست‌های کلان که حاصل تلاش حمعی کارشناسان و نخبگان ارزشمند درون و بیرون آستان قدس رضوی است انتشار پذیرفت. بخش بنیاد کرامت رضوی سایت مرجع

سند سیاست‌های کلان که حاصل تلاش حمعی کارشناسان و نخبگان ارزشمند درون و بیرون آستان قدس رضوی است انتشار پذیرفت.

https://policy.razavi.ir/fa
بخش بنیاد کرامت رضوی سایت مرجع

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: