آغاز رزمایش طرح سفره مهربانی۳

1399/09/12 آذر

نسیم رضوان از سَمت آستان قدس رضوی می وزد تا سُفره‌های شما را پُر از مِهـــــر نماید اهدای کارت اعتباری بانکی جهت تهیه نان متبرک رضوی به نیازمندان آغاز توزیع کارتهای طرح سفره مهربانی۳ به ۱۰۰۰ خانوار نیازمند شناسایی شده استان، توسط کانون های خدمت رضوی در خراسان شمالی به ارزش ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال با مشارکت خیرین […]

نسیم رضوان از سَمت آستان قدس رضوی می وزد تا سُفره‌های شما را پُر از مِهـــــر نماید

اهدای کارت اعتباری بانکی جهت تهیه نان متبرک رضوی به نیازمندان

آغاز توزیع کارتهای طرح سفره مهربانی۳ به ۱۰۰۰ خانوار نیازمند شناسایی شده استان، توسط کانون های خدمت رضوی در خراسان شمالی به ارزش ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال با مشارکت خیرین و بنیاد کرامت آستان قدس رضوی

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: