اسکان ارزان قیمت برای زائران کم بضاعت از دغدغه های جدی آستان قدس است.

1399/05/04 مرداد

اسکان ارزان قیمت برای زائران کم بضاعت از دغدغه های جدی آستان قدس است?با احداث زائر شهر و زائر سرای رضوی تلاش کردیم بخشی از نیاز اسکان ارزان قیمت را مرتفع سازیم اما هنوز مشهد تا شرایط ایده آل برای اسکان زائران فاصله بسیاری دارد.?آستان قدس رضوی به میزان توان و مقدورات برای فراهم آوردن […]

اسکان ارزان قیمت برای زائران کم بضاعت از دغدغه های جدی آستان قدس است
?با احداث زائر شهر و زائر سرای رضوی تلاش کردیم بخشی از نیاز اسکان ارزان قیمت را مرتفع سازیم اما هنوز مشهد تا شرایط ایده آل برای اسکان زائران فاصله بسیاری دارد.
?آستان قدس رضوی به میزان توان و مقدورات برای فراهم آوردن شرایط اسکان ارزان و‌مناسب برای زائران با نهادهای ذی ربط همکاری خواهد کرد.
?هم اکنون طرح های مختلفی را برای فراهم آوردن شرایط اسکان مناسب و ارزان زائران در دست بررسی داریم.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: