اسکان ارزان قیمت برای زائران کم بضاعت از دغدغه های جدی آستان قدس است
🔹با احداث زائر شهر و زائر سرای رضوی تلاش کردیم بخشی از نیاز اسکان ارزان قیمت را مرتفع سازیم اما هنوز مشهد تا شرایط ایده آل برای اسکان زائران فاصله بسیاری دارد.
🔹آستان قدس رضوی به میزان توان و مقدورات برای فراهم آوردن شرایط اسکان ارزان و‌مناسب برای زائران با نهادهای ذی ربط همکاری خواهد کرد.
🔹هم اکنون طرح های مختلفی را برای فراهم آوردن شرایط اسکان مناسب و ارزان زائران در دست بررسی داریم.