ایران امام رضایی شد

1399/04/13 تیر

میلاد مسعود ولی‌نعمت ما، حضرت امام رضا (علیه السلام) مبارک

خداوند او را رضا لقب نهاد زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خشنود بوده‌اند و ایشان را برای امامت پسندیده‌اند و همین طور (به خاطر خلق و خوی نیکوی امام) هم دوستان و نزدیکان و هم دشمنان از ایشان راضی و خشنود بود‌ند.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: