موسسه تربیت بدنی

1399/04/03 تیر

گسترش ورزش به عنوان عامل افزایش نشاط اجتماعی و سلامت جسمی

شرح وظایف موسسه تربیت بدنی اداره فرهنگی ورزشی

 1. طراحی و اجرای برنامه‌ها و جشنواره های ورزشی به زائرین و مجاورین با اولویت محرومین
 2. پیشنهاد و اجرای طرح های سلامت جسم در طرح‌های خدمت رسانی به محرومین در نقاط هدف و اجرایی سازی آن
 3. مشارکت در برگزاری اردوهای فرهنگی – ورزشی ویژه اقشار هدف بنیاد کرامت و آستان قدس
 4. بهره گیری از ظرفیت شبکه داوطلبان خدمت رضوی در طرح‌های ورزشی بنیاد کرامت
 5. تدوین سند راهبردی آستان در حوزه ورزش
 6. طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی ورزشی به مرتبطین آستان قدس

 اداره اماکن ورزشی

 1. ارائه خدمات ورزشی و سلامت جسمی به زائرین و مجاورین با اولویت محرومین
 2. مدیریت و بهره برداری بهینه و اقتصادی از اماکن و زیرساخت های ورزشی
 3. تامین لوازم مورد نیاز زیرساخت های ورزشی به منظور تجهیز و اداره آنها
 4. توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی
 5. ارائه خدمات زیرساختی در عرصه ورزش به موسسات تابعه بنیاد کرامت و آستان قدس رضوی و سایر مرتبطین آستان قدس


ارجاع به سایت اصلی

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: