مرکز جامع مشاوره

1399/04/03 تیر

کمک به اصلاح و ارتقای رفتارهای اجتماعی مبتنی بر سبک زندگی رضوی

ماموریت مطلوب مرکز جامع مشاوره

اداره کلینیک های مشاوره

 1. برنامه ریزی در خصوص ارائه خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی در حوزه خانواده، مسائل تربیتی، اجتماعی، تحصیلی، کسب و کار و حقوقی
 2. انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف اداره کلینیک ها
 3. کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی
 4. بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود.
 5. طراحی و اجرای برنامه های توسعه ای در زمینه ارائه خدمات مشاوره کلینیکی
 6. پیشنهاد توسعه، یا تغییرات زیرساختی و عملکردی و هماهنگی با مسئولین بنیاد
 7. پیشنهاد بودجه سالیانه کلینیک ها و نظارت بر هزینه ها

 

اداره تامین و ترویج محتوا

 1. شناسایی چالش‌ها و مسائل اصلی پیش رو در زندگی اقشار هدف بنیاد کرامت (زائرین و مجاورین با اولویت محرومین)
 2. تولید و تامین محتواهای مناسب در خصوص خدمات مشاوره مبتنی بر آموزه های دینی در زمینه چالش‌های اصلی اقشار هدف
 3. تولید محصولات مکتوب و چند رسانه ای از محتواهای تولید شده و انتشار آن به ویژه در گستره اقشار هدف بنیاد
 4. طراحی رویدادها و برنامه‌های کارآمد جهت برقراری ارتباط، بررسی و حل مشکلات اقشار هدف
 5. شناسایی و شبکه سازی مشاورین داوطلب به ویژه خادمیاران و کانونهای خدمت رضوی فعال
 6. تدوین و اجرای برنامه های آموزش و توانمندسازی و هماهنگ سازی  داوطلبین فعالیت در عرصه مشاوره به ویژه خادمیاران و کانونهای خدمت
 7. بهره گیری از ظرفیت شبکه مشاورین داوطلب در طرح‌های خدمت رسانی بنیاد کرامت جهت حل مسائل و دغدغه های اقشار هدف
 8. تدوین سند راهبردی آستان قدس در حوزه خدمات مشاوره
 9. ارائه خدمات مشاوره به مرتبطین آستان قدس

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: