مرکز امور بانوان و خانواده

1399/04/03 تیر

توانمندسازی بانوان با هدف گسترش نقش آفرینی های اجتماعی
زمینه سازی تشکیل، تحکیم و تعالی نظام خانواده

شرح وظایف مرکز امور بانوان و خانواده

اداره امور اجتماعی

 1. طراحی رویدادها و برنامه‌های کارآمد جهت برقراری ارتباط، بررسی و حل مشکلات بانوان و خانواده
 2. طراحی و اجرای برنامه‌های مهارت افزایی و توانمند سازی بانوان و خانواده با بهره گیری از ظرفیت خادمیاران و کانونهای خدمت رضوی
 3. طراحی و اجرای برنامه های ترویجی با هدف الگوسازی در عرصه بانوان و خانواده با بهره گیری از ظرفیت خادمیاران و کانونهای خدمت رضوی
 4. طراحی و اجرای سازوکار شکل گیری ارتباط مستمر با بانوان و خانواده ها با بهره گیری از ظرفیت خادمیاران و کانونهای خدمت رضوی
 5. شناسایی گروه ها و مجموعه های داوطلب علاقمند به فعالیت در عرصه بانوان و خانواده و بهره‌گیری از ظرفیت آنها با اولویت خادمیاران و کانونهای خدمت
 6. طراحی و اجرای برنامه های مختلف مهارت افزایی، ارتقای معرفتی و تعالی معنوی به بانوان مرتبط با آستان قدس

اداره تامین محتوا

 1. تولید و تامین محتواهای متناسب با الگوی پرورشی و تربیتی دینی- انقلابی و مواجهه با سبک زندگی غربی با هدف ارتقای نقش آفرینی موثر بانوان و خانواده
 2. تولید محصولات مکتوب و چند رسانه ای متناسب با ذائقه مخاطبین مبتنی بر محتواهای تولید شده با هدف ارتقاء سطح آگاهی و معرفت اجتماعی بانوان و خانواده
 3. شناسایی و رصد مخاطبین و علایق آن‌ها
 4. شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی موضوعات محتوا و ترسیم اکوسیستم محتوایی و تعیین ارتباط موضوعات با یکدیگر
 5. تدوین سند راهبردی آستان در حوزه بانوان و خانواده

مسئول اردوگاه خاتون

 1. شناسایی مخاطبین هدف و تدوین برنامه های لازم جهت جذب مخاطب و بهره برداری حداکثری از امکانات با اولویت خدمات رسانی به موسسات تابعه بنیاد کرامت و سایر موسسات آستان قدس
 2. تدوین برنامه تبلیغاتی و اطلاع رسانی ها و اجرای آن و راه اندازی شبکه های اجتماعی و وب سایت
 3. جذب و آموزش پرسنل مجتمع
 4. اجرای برنامه های فرهنگی متناسب با رویدادها و وقایع روز
 5. نظارت دقیق و بازدید مستمر از تاسیسات ،اماکن، تجهیزات، مشاعات و بلوکها بمنظور حصول اطمینان از عدم وجود مشکلات، معایب و نواقص
 6. تنظیم گزارش های مالی و برآورد هزینه سالیانه مجتمع بمنظور شفاف سازی و طرح و تصویب توسط بنیاد
 7. اقدام به موقع و مؤثر جهت تأمین نیازهای عمرانی وتاسیساتی اعم از مصرفی وغیر مصرفی بمنظور حفظ، تعمیر و نگهداری
 8. تهیه گزارش ماهیانه در مورد اقدامات انجام شده ، ارائه لیست هزینه های مربوطه به انضمام فاکتور معتبر و سایر اسناد شفاف

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: