مراسم دهه کرامت در آستان مقدس حضرت صالح بن موسی الکاظم (ع)

1399/04/03 تیر

مراسم دهه کرامت هر روز ساعت ۱۹:۴۵ الی ۲۰:۴۵ بصورت زنده از آستان مقدس حضرت صالح بن موسی الکاظم ع با حضور خادمان رضوی استان تهران برگزار میگردد . با حضورتان هر چند مجازی هم نوای ما باشید ..

مراسم دهه کرامت هر روز ساعت ۱۹:۴۵ الی ۲۰:۴۵ بصورت زنده از آستان مقدس حضرت صالح بن موسی الکاظم ع با حضور خادمان رضوی استان تهران برگزار میگردد . با حضورتان هر چند مجازی هم نوای ما باشید ..

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: