سفره مهربانی در استان همدان

1399/02/29 اردیبهشت

توزیع ۵۰۰۰ بسته غذایی با مشارکت بنیاد کرامت و خادمیاران استان همدان در مورخه ۹۹٫۰۲٫۲۲ با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان و فرمانده محترم سپاه و دیگر مقامات استان برگزار گردید.

توزیع ۵۰۰۰ بسته غذایی با مشارکت بنیاد کرامت و خادمیاران استان همدان در مورخه ۹۹٫۰۲٫۲۲ با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان و فرمانده محترم سپاه و دیگر مقامات استان برگزار گردید.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: