سفره مهربانی در استان خوزستان

1399/02/28 اردیبهشت

رزمایش توزیع 25 هزار بسته معیشتی به همت بنیاد کرامت رضوی (علیه السلام) در کربلای ایران استان خوزستان با حضور رئیس بنیاد کرامت رضوی (علیه السلام)جناب اقای استاد اقا

رزمایش توزیع 25 هزار بسته معیشتی به همت بنیاد کرامت رضوی (علیه السلام) در کربلای ایران استان خوزستان با حضور رئیس بنیاد کرامت رضوی (علیه السلام)جناب اقای استاد اقا

پوشش خبری رزمایش مواسات در سیمای خوزستان

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: