سفره مهربانی در شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

1399/02/27 اردیبهشت

در این رزمایش ۹۰۰ بسته معیشتی با همکاری آستان قدس رضوی و کمک های مردمی قرارگاه مواسات شهرستان تهیه شده که بین نیازمندان شناسایی شده در سطح شهرستان توزیع شد.

در این رزمایش ۹۰۰ بسته معیشتی با همکاری آستان قدس رضوی و کمک های مردمی قرارگاه مواسات شهرستان تهیه شده که بین نیازمندان شناسایی شده در سطح شهرستان توزیع شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: