رزمایش ملی سفره مهربانی

1399/02/23 اردیبهشت

شیوع ویروس کرونا با همه رنج‌ها و محنت‌های ناشی از گذر از این بحرانِ همه‌گیر، بار دیگر فصلی از مهر و مهربانی ایرانیان را به رُخ کشیده است. از کادر درمانی بیمارستان‌ها به عنوان خط شکنان مقابله با این بیماری تا گروه‌های مردمی و جهادی و خادمیاران رضوی با ضدعفونی کردن خیابان‌ها، تولید ماسک و […]

شیوع ویروس کرونا با همه رنج‌ها و محنت‌های ناشی از گذر از این بحرانِ همه‌گیر، بار دیگر فصلی از مهر و مهربانی ایرانیان را به رُخ کشیده است. از کادر درمانی بیمارستان‌ها به عنوان خط شکنان مقابله با این بیماری تا گروه‌های مردمی و جهادی و خادمیاران رضوی با ضدعفونی کردن خیابان‌ها، تولید ماسک و توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی در گوشه گوشه یران همه به صف شده‌اند تا باری دیگر ترجمان شکوه همّت و غیرت مردمان کویر باشند.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: