نسیم مهر رضوی در بیمارستان میلاد تهران

1399/01/11 فروردین

با دستور تولیت آستان قدس رضوی در کلیه بیمارستان‌های سراسر کشور، با حضور خدام حرم امام رضا علیه السلام برنامه‌های معنوی و زیارت مجازی اجرا خواهد شد و کلیه بیماران و کادر پزشکی این مراکز، یک وعده مهمان سفره رضوی هستنداینبار نوبت به بیمارستان میلاد تهران رسیدحضور خادمان آستان قدس رضوی و هدایای متبرک رضوی […]

با دستور تولیت آستان قدس رضوی در کلیه بیمارستان‌های سراسر کشور، با حضور خدام حرم امام رضا علیه السلام برنامه‌های معنوی و زیارت مجازی اجرا خواهد شد و کلیه بیماران و کادر پزشکی این مراکز، یک وعده مهمان سفره رضوی هستند
اینبار نوبت به بیمارستان میلاد تهران رسید
حضور خادمان آستان قدس رضوی و هدایای متبرک رضوی نسیمی جانفزا در این محیط به مشام مدافعان سلامت و بیماران کرونایی رساند.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: