ساخت ۳۴ واحد مسکونی روستای چم مهر شهرستان پلدختر که به همت بنیاد کرامت رضوی به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود.
انشالله تا پایان خرداد ماه سال نود و نه کلید واحدهای مسکونی به صاحب خانه ها تحویل میگردد.