اشتغال 20 نفر از توانیابان موسسه نیکوکاری رعدالغدیر

1398/11/26 بهمن

با حمایت بنیاد کرامت رضوی 20 نفر از توانیابان موسسه نیکوکاری رعدالغدیر مشول به کار شدند

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر، مرکز پیام رعد را که ارائه دهنده سرویسهای مبتنی بر call center  می باشد که در آن بازاریابی تلفنی، سنجش رضایت مشتریان ، نظر سنجی ، اجرای طرحهای تحقیقاتی بازار و اجرای طرح های پژوهشی و افکار سنجی می باشد، راه اندازی کرد
در این راستا برای رسیدن به این هدف از معلولین جسمی و حرکتی استفاده کرده که برای این عزیزان هم اشتغال پایدار و هم استقلال مالی و معیشتی ایجاد گردد.
بر مبنای اهداف حمایتی رعدالغدیر از اشتغال پایدار توانیابان با ایجاد مرکز حمایتی اشتغال مورد نیاز این مرکز تماس را آماده کرده و خط E1  را تهیه کرده و پس از تجیهزات مورد نیاز و ملزومات کار تهیه و با مذاکراتی که با  اتاق اصناف ایران و شرکتهای برند و برتر ایران از قبیل دیوار هم اکنون در صورت تامین مالی طرح پروژه های یکساله با شرکت های مختلف قابل اجرا می باشد .
بنیاد کرامت رضوی با حمایت از این طرح و تهیه تجهیزات کامل این مرکز شامل:میز کامپیوتر، صندلی چرخدار و کامپیوتر به مبلغ بکصد میلیون تومان، قدم موثری در راه اندازی این مرکز اشتغال برداشته است.
افزایش مهارتهای فنی و کلامی در مددجویان مرتبط با طرح، مناسب بودن شرایط رفت وآمد معلولین، عزت نفس و مفید بودن مددجویان را بالا برده توسعه فرهنگ اعتماد، بالابردن اعتماد خانواده های توانیابان و استقلال مالی و روحی آنان از اهداف کیفی این طرح می‌باشد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: