موسسه نیکوکاری رعد الغدیر، مرکز پیام رعد را که ارائه دهنده سرویسهای مبتنی بر call center  می باشد که در آن بازاریابی تلفنی، سنجش رضایت مشتریان ، نظر سنجی ، اجرای طرحهای تحقیقاتی بازار و اجرای طرح های پژوهشی و افکار سنجی می باشد، راه اندازی کرد
در این راستا برای رسیدن به این هدف از معلولین جسمی و حرکتی استفاده کرده که برای این عزیزان هم اشتغال پایدار و هم استقلال مالی و معیشتی ایجاد گردد.
بر مبنای اهداف حمایتی رعدالغدیر از اشتغال پایدار توانیابان با ایجاد مرکز حمایتی اشتغال مورد نیاز این مرکز تماس را آماده کرده و خط E1  را تهیه کرده و پس از تجیهزات مورد نیاز و ملزومات کار تهیه و با مذاکراتی که با  اتاق اصناف ایران و شرکتهای برند و برتر ایران از قبیل دیوار هم اکنون در صورت تامین مالی طرح پروژه های یکساله با شرکت های مختلف قابل اجرا می باشد .
بنیاد کرامت رضوی با حمایت از این طرح و تهیه تجهیزات کامل این مرکز شامل:میز کامپیوتر، صندلی چرخدار و کامپیوتر به مبلغ بکصد میلیون تومان، قدم موثری در راه اندازی این مرکز اشتغال برداشته است.
افزایش مهارتهای فنی و کلامی در مددجویان مرتبط با طرح، مناسب بودن شرایط رفت وآمد معلولین، عزت نفس و مفید بودن مددجویان را بالا برده توسعه فرهنگ اعتماد، بالابردن اعتماد خانواده های توانیابان و استقلال مالی و روحی آنان از اهداف کیفی این طرح می‌باشد.